Välkommen till Cristins familjedaghem – ett giftfritt och ekologiskt alternativ i hemmiljö!

Jag heter Cristin Törnblom och bor i Spånlöt. Där bor jag tillsammans med min man och våra två barn Lovisa och Stina. Vårt hus ligger i ett trevligt område med naturen runt hörnet. Jag startade mitt familjedaghem 2012, innan dess har jag jobbat på olika förskolor i kommunen. Jag har nyligen genomgått kurs i hjärt-lungräddning och barnolycksfall. Då vi inte har pälsdjur har jag möjlighet att ta emot barn som är pälsdjursallergiker.

Jag anser att barn har rätt till en så giftfri uppväxt som möjligt och därför följer Naturskyddsföreningens riktlinjer för en giftfri förskola. Det betyder att jag undviker plast, kemikalier och hormonstörande ämnen och använder mig istället av naturliga och giftfria material.

Kosthållning

Jag serverar hemlagad, varierad och näringsriktig kost som är lagad från grunden. Jag använder mig av ekologiska och närproducerade råvaror. Jag serverar frukost, lunch, mellanmål och frukt.

Mål och syfte med verksamheten

Jag vill erbjuda barnen en trygg, varm och kreativ hemlik miljö där en stor del av verksamheten kommer bedrivas utomhus i vårt fina närområde. Närheten till lekparker, skog, får och hästhagar ger möjlighet till spännande utevistelser. Jag kommer uppmuntra barnen till att ta ansvar, visa respekt och empati då det är viktigt för att kunna förstå andra människor, djur och natur. Barnets känslor och tankar tas på allvar så att barnet känner sig respekterat och accepterat. Jag strävar efter att ha en liten grupp, på 5-6 barn för att barnen ska känna sig sedda, hörda och bekräftade.  Målet är att barnen ska bli trygga och självständiga. Då jag har ett mycket nära samarbete med 3 andra familjedaghem så får barnen även träffas i större grupper. Ibland har vi aktiviteter i stor grupp, ibland delar vi in oss i mindre grupper med aktiviteter anpassade efter barnens mognad.

Dagliga rutiner 

07:00 familjedaghemmet öppnar.
07:15 Frukost.
9:00 Utomhusaktiviteter med fri lek/ planerade aktiviteter.
11:30 Lunch.
12:15 Vila/sovstund.
14:15 Mellanmål.
15:00 Utomhus eller inomhusaktiviteter.
17:00 familjedaghemmet stänger.

Övergripande planering

Jag arbetar med fasta aktiviteter tillsammans med familjedaghemmen i Skånsta och Smedby. De varierar efter årstid och kan till exempel vara skogsutflykter, parklek, gympa eller biblioteksbesök. Återkommande aktiviteter och traditioner varje år är Luciafirande, gångpolarn, vasaloppet, bamseloppet, skridskoåkning, midsommarfirande mm. Stor del av verksamheten bedrivs utomhus för att bygga upp ett bra immunförsvar och minska infektionsrisken samt träna upp en bra grov och finmotorik.

Samverkan föräldrar 

Jag för daglig dialog med föräldrar vid lämning och hämtning. Då jag arbetar ensam ger jag all information direkt vad gäller barnets utveckling, aktiviteter och händelser under dagen.

I övrigt:

  • Inskolning sker i samråd med föräldrar och utefter barnets behov.
  • Föräldrafika 1 gång per termin.
  • Föräldramöte en gång per år tillsammans med de andra familjedaghemmen.
  • Föräldrasamtal 1 gång per år, oftare om behov finns.

Rutiner kring dokumentation kring barnens utveckling 

Jag fotograferar och dokumenterar verksamheten. Jag använder mig av Pluttra som är ett dokumentationsverktyg. Alla barnen har varsitt konto som är kopplat till barnets personnummer. Vi kan titta på barnens konto här så att de kan gå tillbaka och minnas vad vi gjort och följa sin egen utveckling samtidigt som ni föräldrar får en direktrapportering om vad som händer i familjedaghemmet. Barnet kan titta på bilderna hemma och berätta vad det är vi har gjort.

Här på hemsidan finns en blogg. Inget barn kommer finnas med på bild eller nämnas i text utan föräldrars samtycke.

Öppettider

Måndag-fredag 07:00-17:00

Vikarie  

Jag har ett nära samarbete med 3 andra familjedaghem och ingår i ett väl fungerande vikariesystem där vi hjälper varandra vid t.ex. sjukdom och semester. De jag samarbetar med är  Jessica Strandlund, Ann-Chatrin Henriksson och Sussie Garpén Jansson.

Planerad barngrupp och sammansättning  

Blandad grupp på 5-6 barn i åldrarna 1-6 år.